Ile zarabia Administrator systemów poczty elektronicznej?

Administrator systemów poczty elektronicznej zarabia średnio 3000 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4210zł

Umowa zlecenia

4121.79 zł
3504.64 zł

(student)

Umowa o dzieło

3504.67zł
(prawa autorskie)
3296.7 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3690 zł


Opis stanowiska:

Administrator systemów poczty elektronicznej utrzymuje ciągłość działania systemów pocztowych. Administrator systemów poczty elektronicznej instaluje, konfiguruje i zarządza systemami poczty elektronicznej w firmach usługowych, produkcyjnych, instytucjach publicznych w celu zapewnienia środków bieżącej komunikacji elektronicznej użytkownikom systemów. Biegle posługuje się komputerem i technologiami informacyjnymi. Zna zagadnienia związane z administracją systemami i serwerami pocztowymi oraz podstawy funkcjonowania sieci komputerowych i wybranych protokołów komunikacji elektronicznej. Potrafi jasno komunikować się z użytkownikami i współpracować przy rozwiązywaniu problemów. Śledzi aktualne informacje branżowe, w szczególności zaznajamia się na bieżąco z zagadnieniami bezpieczeństwa administrowanych przez siebie systemów poczty elektronicznej.

Zadania:

  • instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemu poczty elektronicznej;
  • zakładanie i konfigurowanie kont i grup użytkowników;
  • weryfikowanie i utrzymywanie poprawności działania systemu poczty elektronicznej;
  • zapewnianie bezpieczeństwa systemu poczty elektronicznej;
  • prowadzenie dokumentacji, dziennika administracyjnego, raportów z funkcjonowania systemu poczty elektronicznej;
  • obsługiwanie zgłoszeń użytkowników poczty elektronicznej;
  • automatyzowanie rutynowych zadań za pomocą skryptów;
  • wdrażanie polityki zachowania bezpieczeństwa i prywatności informacji;
  • formułowanie zaleceń w celu zwiększenia wydajności poczty elektronicznej;
  • przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku pracy.
Do wykonywania zawodu administratora systemów poczty elektronicznej najczęściej wymagane jest wykształcenie średnie techniczne informatyczne lub średnie ogólnokształcące. Do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych konieczna jest podstawowa znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa związanego z informatyką.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4210 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (410.9 zł + 63.15 zł + 103.15 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3522 zł) oraz zaliczki na podatek 306 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3000 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 410.9 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 63.15 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 103.15 zł
Łączne koszty ZUS 577.2 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3522 zł
Zaliczka na podatek 306 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3632.8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 281.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 326.95 zł
Podatek do US 18% 633.96 zł
Kwota netto (na rękę) 3000 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 402.29 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 61.83 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 100.98 zł
Razem składki ZUS 565.1 zł
Koszty uzyskania 50% 1778.35 zł
Koszty uzyskania 20% 711.34 zł
Podstawa opodatkowania 2803.71 zł
Zaliczka na podatek 236.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 275.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 320.1 zł
Kwota netto (na rękę) 3000 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2999.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3000 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3504.67 zł
Podstawa opodatkowania 2803.74 zł
Koszty uzyskania 700.93 zł
Podatek do US 18% 504.67 zł
Kwota netto (na rękę) 3000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3296.7 zł
Podstawa opodatkowania 1648.35 zł
Koszty uzyskania 1648.35 zł
Podatek do US 18% 296.7 zł
Kwota netto (na rękę) 3000 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3000 zł * 23% = 690 zł (kwota VAT)
3000 zł + 690 zł = 3690 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3000 zł
Podatek VAT 23 % 690
Kwota brutto 3690 zł