Ile zarabia Alpinista przemysłowy?

Alpinista przemysłowy zarabia średnio 3202 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4500zł

Umowa zlecenia

4399.33 zł
3740.62 zł

(student)

Umowa o dzieło

3740.66zł
(prawa autorskie)
3518.68 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3938.46 zł


Opis stanowiska:

Instaluje reklamy i inne urządzenia na wysokich budynkach, kominach, wieżach i masztach, czyści, maluje, uszczelnia, remontuje ich elewacje posługując się specjalistycznym sprzętem będącym w wyposażeniu obiektu lub typowym sprzętem alpinistycznym (liny, haki, wciągarki, raki itp.) w celu poruszania się w pionie lub poziomie.

Zadania:

zapoznanie się z postawionym zadaniem i zaplanowanie techniki wykonania postawionego zadania przy użyciu sprzętu będącego w wyposażeniu budynku lub sprzętu alpinistycznego;
przygotowanie środków czyszczących, potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn;
zgromadzenie sprzętu wspinaczkowego i kontrola jego stanu technicznego;
zorganizowanie ekipy wykonującej zadanie;
zabezpieczenie odpowiednich środków łączności, zabezpieczeń przed wypadkami z uwzlędnieniem komunikatów meteorologicznych;
wypróbowanie na odcinku kontrolnym przyjętej technologii wykonania zadania np. uszczelniania szyb lub ścian osłonowych, ich mycia bądź malowania itp.;
instalowanie reklam lub innych urządzeń na wysokich budynkach (hotelach, obiektach handlowych itp.), wieżach, kominach, masztach;
czyszczenie powierzchni ze szkła i płytek ceramicznych szkliwionych, wodą i środkami myjącymi;
czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu, sadzy, odchodów ptasich itp. przy użyciu środków czyszczących, wody, szczotek metalowych, skrobaków i odkurzaczy przemysłowych;
czyszczenie powierzchni tynków gładkich i nakrapianych strumieniami wody i sprężonym powietrzem;
czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą piaskowania pod ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi;
- czyszczenie murów spoinowanych z kurzu, sadzy, porostów itp. przy użyciu skrobaków, tarcz szlifierskich, piaskownic ciśnieniowych, wody pod ciśnieniem itp
czyszczenie napisów reklamowych, neonów i szyldów umieszczonych na dachu lub elewacji budynku;
konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4500 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (439.2 zł + 67.5 zł + 110.25 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3772 zł) oraz zaliczki na podatek 332 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3202 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 439.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 67.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 110.25 zł
Łączne koszty ZUS 616.95 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3772 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3883.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 300.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 349.47 zł
Podatek do US 18% 678.96 zł
Kwota netto (na rękę) 3202 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 429.37 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.78 zł
Razem składki ZUS 603.14 zł
Koszty uzyskania 50% 1898.1 zł
Koszty uzyskania 20% 759.24 zł
Podstawa opodatkowania 2992.5 zł
Zaliczka na podatek 252.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 294.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 341.66 zł
Kwota netto (na rękę) 3202 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3201.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3202 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3202 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3740.66 zł
Podstawa opodatkowania 2992.53 zł
Koszty uzyskania 748.13 zł
Podatek do US 18% 538.66 zł
Kwota netto (na rękę) 3202 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3518.68 zł
Podstawa opodatkowania 1759.34 zł
Koszty uzyskania 1759.34 zł
Podatek do US 18% 316.68 zł
Kwota netto (na rękę) 3202 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3202 zł * 23% = 736.46 zł (kwota VAT)
3202 zł + 736.46 zł = 3938.46 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3202 zł
Podatek VAT 23 % 736.46
Kwota brutto 3938.46 zł