Ile zarabia Artysta malarz?

Artysta malarz zarabia średnio 2854 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4001zł

Umowa zlecenia

3921.2 zł
3334.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

3334.11zł
(prawa autorskie)
3136.26 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3510.42 zł


Opis stanowiska:

Maluje portrety, pejzaże, martwą naturę, kompozycje abstrakcyjne itd., nakładając farby za pomocą pędzla, szpachli, piórka, węgla, ołówka na płaszczyzny z papieru, płótna, drewna, tynku, ceramiki, szkła; realizuje własne zamierzenia twórcze różnymi technikami malarskimi, jak: akwarela, gwasz, collage, olej, pastel, tempera, fresk; w zależności od przeznaczenia i skali malarstwa uprawia jedną z jego form: malarstwo monumentalne, dekoracyjne, sztalugowe, książkowe, miniaturowe lub zdobnicze; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach; uczestniczy w plenerach malarskich.

Zadania:

- wykonywanie wstępnych szkiców, studiów kolorystycznych i kartonów określających zarys przyszłej kompozycji dzieła;
- wybór płaszczyzny do przyszłej kompozycji malarskiej - zgodnie z koncepcją artystyczną dzieła, przygotowywanie do pokrywania farbami: płótna, papieru, drewna, tynku, ceramiki, szkła itp.
- przygotowywanie zaprawy malarskiej do gruntowania płaszczyzny oraz farb;
- pokrywanie płaszczyzny przyszłego dzieła zaprawą malarską (gruntowanie), warstwą roztworu klejowego, gipsu, kredy, glinki w celu zabezpieczenia i utrwalenia malowidła;
- nakładanie farb na płaszczyznę, komponowanie linii, kolorów, rysunku i faktury zgodnie z artystyczną koncepcją kompozycji;
- pokrywanie malowidła werniksem lub innym środkiem zabezpieczającym za pomocą pędzelków;- oprawianie namalowanych dzieł i przygotowywanie ich do ekspozycji w celu sprzedaży dzieła;
- w zależności od uprawianej tematyki wykonywanie portretów, malarstwa rodzajowego, historycznego, batalistycznego, pejzażowego, marynistycznego, martwej natury, aktu, kompozycji abstrakcyjnej;
- eksponowanie i organizowanie wystaw własnej twórczości.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4001 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (390.5 zł + 60.02 zł + 98.02 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3341 zł) oraz zaliczki na podatek 287 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2855 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 390.5 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.02 zł
Łączne koszty ZUS 548.54 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3341 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3452.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 267.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 310.72 zł
Podatek do US 18% 601.38 zł
Kwota netto (na rękę) 2855 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 382.71 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 58.82 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 96.07 zł
Razem składki ZUS 537.6 zł
Koszty uzyskania 50% 1691.8 zł
Koszty uzyskania 20% 676.72 zł
Podstawa opodatkowania 2667.26 zł
Zaliczka na podatek 225.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 262.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 304.52 zł
Kwota netto (na rękę) 2854 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2853.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2854 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2854 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3334.11 zł
Podstawa opodatkowania 2667.29 zł
Koszty uzyskania 666.82 zł
Podatek do US 18% 480.11 zł
Kwota netto (na rękę) 2854 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3136.26 zł
Podstawa opodatkowania 1568.13 zł
Koszty uzyskania 1568.13 zł
Podatek do US 18% 282.26 zł
Kwota netto (na rękę) 2854 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2854 zł * 23% = 656.42 zł (kwota VAT)
2854 zł + 656.42 zł = 3510.42 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2854 zł
Podatek VAT 23 % 656.42
Kwota brutto 3510.42 zł