Ile zarabia Barista?

Barista zarabia średnio 1600 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2201zł

Umowa zlecenia

2198.29 zł
1869.14 zł

(student)

Umowa o dzieło

1869.16zł
(prawa autorskie)
1758.24 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1968 zł


Opis stanowiska:

Barista wybiera, parzy i serwuje kawę oraz sporządza napoje kawowe. Barista jest zawodem o charakterze produkcyjnym, usługowym oraz artystycznym. Celem pracy baristy jest parzenie i podawanie kawy oraz sporządzanie napojów kawowych. Barista dobiera właściwy gatunek kawy oraz odpowiednie proporcje składników i metodę parzenia kawy - według wymagań gościa lokalu. Przygotowuje kawy artystyczne, które poza walorami smakowymi wyróżniają się także efektem wizualnym. Są to kawy wielowarstwowe, z dodatkami lub przygotowane techniką Latte Art. Barista przygotowuje i sprzedaje również wszystkie pozostałe pozycje występujące w menu lokalu. Barista zajmuje się obsługą klienta, doradza, udziela informacji. Jego obowiązkiem jest zachowanie technologii i przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna finalnego produktu. Jest odpowiedzialny za sprzęt i maszyny używane w pracy, utrzymywanie czystości i porządku, jak również dbanie o dobry wizerunek lokalu, w którym pracuje. Do jego zadań należy również przyjmowanie dostaw oraz wypełnianie dokumentacji wewnętrznej.

Zadania:

  • przyjmowanie i przechowywanie kawy, produktów oraz półproduktów potrzebnych do przygotowania pozycji występujących w menu lokalu;
  • obsługiwanie urządzeń i maszyn gastronomicznych na stanowisku pracy;
  • przekazywanie gościom lokalu wiedzy na temat kawy, akcesoriów i sposobu jej parzenia, walorów smakowych;
  • doradzanie gościom lokalu w wyborze kaw;
  • przygotowywanie, serwowanie i sprzedawanie kawy, napojów kawowych oraz pozostałych pozycji z menu lokalu;
  • propagowanie kultury picia kawy;
  • tworzenie receptur i kompozycji kawowych na zamówienia gościa;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., HACCP, ergonomii.
Zawód baristy może wykonywać osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie bez względu na profil szkoły jaką ukończyła. Najczęściej nauka zawodu odbywa się poprzez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy oraz zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie podstawowym oraz posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na rynku jest również coraz szersza oferta szkoleń i kursów baristycznych organizowanych przez firmy prywatne, szkoły gastronomiczne, jak i urzędy pracy. Dają one podstawy wiedzy oraz umiejętności jakie powinien posiadać barista. Wykonywanie zawodu baristy wymaga ciągłego rozwoju poprzez uczestniczenie w szkoleniach branżowych. Barista powinien znać bieżące trendy i nowinki pomocne w pracy.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2201 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (214.82 zł + 33.02 zł + 53.92 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1788 zł) oraz zaliczki na podatek 128 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1600 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 214.82 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 33.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.92 zł
Łączne koszty ZUS 301.76 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1788 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1899.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 147.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170.93 zł
Podatek do US 18% 321.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 214.55 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 32.97 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.86 zł
Razem składki ZUS 301.38 zł
Koszty uzyskania 50% 948.46 zł
Koszty uzyskania 20% 379.38 zł
Podstawa opodatkowania 1495.31 zł
Zaliczka na podatek 126.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 147.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1599.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1600 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1600 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1869.16 zł
Podstawa opodatkowania 1495.33 zł
Koszty uzyskania 373.83 zł
Podatek do US 18% 269.16 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1758.24 zł
Podstawa opodatkowania 879.12 zł
Koszty uzyskania 879.12 zł
Podatek do US 18% 158.24 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1600 zł * 23% = 368 zł (kwota VAT)
1600 zł + 368 zł = 1968 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1600 zł
Podatek VAT 23 % 368
Kwota brutto 1968 zł