Ile zarabia Biegły rewident?

Biegły rewident zarabia średnio 14002 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

20000zł

Umowa zlecenia

19237.77 zł
16357.32 zł

(student)

Umowa o dzieło

16357.49zł
(prawa autorskie)
15386.81 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

17222.46 zł


Opis stanowiska:

Zajmuje się kontrolą i oceną poprawności formalnej i merytorycznej systemu ewidencji i dokumentacji, dotyczącej finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji państwowej, samorządowej i społecznej.

Zadania:

- analizowanie organizacji pracy w dziale rachunkowości;
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i sporządzanie raportu;
- przeprowadzanie rewizji ksiąg handlowych pod względem organizacyjnym, wyjaśniającym, finansowym czy też podatkowym;
- analiza podstaw prawnych rewizji finansowo-księgowej i odpowiedni dobór procedur rewizyjnych, takich jak: weryfikacja materialna, procedury analityczne;
- wykorzystywanie i zabezpieczanie dowodów rewizyjnych oraz opracowywanie raportu;
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
- przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
- prowadzenie doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości;
- prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;
- prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości.

Dodatkowe zadania:

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 20000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (1952 zł + 300 zł + 490 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 17147 zł) oraz zaliczki na podatek 1703 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 14002 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1952 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 300 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 490 zł
Łączne koszty ZUS 2742 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 17147 zł
Zaliczka na podatek 1703 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 17258 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1337.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1553.22 zł
Podatek do US 18% 3086.46 zł
Kwota netto (na rękę) 14002 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1877.61 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 288.57 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 471.33 zł
Razem składki ZUS 2637.51 zł
Koszty uzyskania 50% 8300.13 zł
Koszty uzyskania 20% 3320.05 zł
Podstawa opodatkowania 13085.86 zł
Zaliczka na podatek 1103.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1286.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1494.02 zł
Kwota netto (na rękę) 14002 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 14001.87 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 14002 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 14002.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 16357.49 zł
Podstawa opodatkowania 13085.99 zł
Koszty uzyskania 3271.5 zł
Podatek do US 18% 2355.48 zł
Kwota netto (na rękę) 14002.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 15386.81 zł
Podstawa opodatkowania 7693.4 zł
Koszty uzyskania 7693.41 zł
Podatek do US 18% 1384.81 zł
Kwota netto (na rękę) 14002 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
14002 zł * 23% = 3220.46 zł (kwota VAT)
14002 zł + 3220.46 zł = 17222.46 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 14002 zł
Podatek VAT 23 % 3220.46
Kwota brutto 17222.46 zł