Ile zarabia Doradca inwestycyjny?

Doradca inwestycyjny zarabia średnio 17486 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

25000zł

Umowa zlecenia

24024.55 zł
20427.38 zł

(student)

Umowa o dzieło

20427.58zł
(prawa autorskie)
19215.38 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

21507.78 zł


Opis stanowiska:

W ramach odpłatnych usług domu maklerskiego świadczy pomoc, udzielając odpłatnie informacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz zarządza na zlecenie cudzym pakietem papierów wartościowych.

Zadania:

odpłatne udzielanie informacji o rynku papierów wartościowych, które potrzebne są klientowi do podejmowania decyzji inwestycyjnych;
dostarczanie klientowi dokładnych sprawozdań na temat interesów podejmowanych wraz z nim i na jego rzecz;
przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla klientów;
przeprowadzanie analiz finansowych rynku kapitałowego;
podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych i papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach zleceniodawcy (zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie);
udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji (doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi).

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 25000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (2440 zł + 375 zł + 612.5 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 21461 zł) oraz zaliczki na podatek 2145 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 17486 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2440 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 375 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 612.5 zł
Łączne koszty ZUS 3427.5 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 21461 zł
Zaliczka na podatek 2145 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 21572.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1671.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1941.53 zł
Podatek do US 18% 3862.98 zł
Kwota netto (na rękę) 17486 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2344.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 360.37 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 588.6 zł
Razem składki ZUS 3293.77 zł
Koszty uzyskania 50% 10365.39 zł
Koszty uzyskania 20% 4146.16 zł
Podstawa opodatkowania 16341.9 zł
Zaliczka na podatek 1378.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1606.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1865.77 zł
Kwota netto (na rękę) 17486 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 17485.84 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 17486 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 17486.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 20427.58 zł
Podstawa opodatkowania 16342.06 zł
Koszty uzyskania 4085.52 zł
Podatek do US 18% 2941.57 zł
Kwota netto (na rękę) 17486.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 19215.38 zł
Podstawa opodatkowania 9607.69 zł
Koszty uzyskania 9607.69 zł
Podatek do US 18% 1729.38 zł
Kwota netto (na rękę) 17486 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
17486 zł * 23% = 4021.78 zł (kwota VAT)
17486 zł + 4021.78 zł = 21507.78 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 17486 zł
Podatek VAT 23 % 4021.78
Kwota brutto 21507.78 zł