Ile zarabia Dróżnik przejazdowy?

Dróżnik przejazdowy zarabia średnio 1112 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1501zł

Umowa zlecenia

1527.81 zł
1299.05 zł

(student)

Umowa o dzieło

1299.07zł
(prawa autorskie)
1221.98 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1367.76 zł


Opis stanowiska:

Wykonuje czynności obsługi i strzeżenia przejazdów kolejowych wyposażonych w rogatki, a także przy ich braku, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz pojazdów drogowych i osób pieszych, za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych i łączności.

Zadania:

obsługa rogatek na przejazdach kolejowych strzeżonych;
obserwowanie przejeżdżającego taboru kolejowego pod kątem jego prawidłowego osygnalizowania oraz usterek w pracy podwozia i nadwozia;
informowanie najbliższego posterunku ruchu o zauważonych usterkach w przejeżdżającym taborze kolejowym;
dbanie o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie przejazdu kolejowego;
utrzymywanie w należytym stanie przyborów sygnałowych, tarcz, wskaźników i podstawowych narzędzi do konserwacji torów;
wykonywanie prostych prac przy konserwacji toru kolejowego w obrębie przejazdu;
osygnalizowanie miejsc uszkodzeń toru oraz innych przeszkód na torze, zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
utrzymywanie w czystości i porządku powierzonego przejazdu, a w okresie zimowym posypywanie piaskiem drogi kołowej i odśnieżanie powierzonego terenu;
posługiwanie się instrukcjami dróżnika przejazdowego i obchodowego o budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1501 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (146.5 zł + 22.52 zł + 36.77 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1184 zł) oraz zaliczki na podatek 66 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1113 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 146.5 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.77 zł
Łączne koszty ZUS 205.79 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1184 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1295.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 100.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 116.57 zł
Podatek do US 18% 213.12 zł
Kwota netto (na rękę) 1113 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 149.11 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.92 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 37.43 zł
Razem składki ZUS 209.46 zł
Koszty uzyskania 50% 659.18 zł
Koszty uzyskania 20% 263.67 zł
Podstawa opodatkowania 1039.24 zł
Zaliczka na podatek 87.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 102.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 118.65 zł
Kwota netto (na rękę) 1112 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1111.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1112 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1112 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1299.07 zł
Podstawa opodatkowania 1039.26 zł
Koszty uzyskania 259.81 zł
Podatek do US 18% 187.07 zł
Kwota netto (na rękę) 1112 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1221.98 zł
Podstawa opodatkowania 610.99 zł
Koszty uzyskania 610.99 zł
Podatek do US 18% 109.98 zł
Kwota netto (na rękę) 1112 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1112 zł * 23% = 255.76 zł (kwota VAT)
1112 zł + 255.76 zł = 1367.76 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1112 zł
Podatek VAT 23 % 255.76
Kwota brutto 1367.76 zł