Ile zarabia Dyrektor handlowy?

Dyrektor handlowy zarabia średnio 8428 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

12000zł

Umowa zlecenia

11579.49 zł
9845.7 zł

(student)

Umowa o dzieło

9845.8zł
(prawa autorskie)
9261.54 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

10366.44 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 12000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (1171.2 zł + 180 zł + 294 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 10244 zł) oraz zaliczki na podatek 995 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 8428 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1171.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 180 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 294 zł
Łączne koszty ZUS 1645.2 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 10244 zł
Zaliczka na podatek 995 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 10354.8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 802.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 931.93 zł
Podatek do US 18% 1843.92 zł
Kwota netto (na rękę) 8428 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1130.16 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 173.69 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 283.7 zł
Razem składki ZUS 1587.55 zł
Koszty uzyskania 50% 4995.97 zł
Koszty uzyskania 20% 1998.39 zł
Podstawa opodatkowania 7876.56 zł
Zaliczka na podatek 664.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 774.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 899.27 zł
Kwota netto (na rękę) 8428 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 8427.92 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8428 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8428 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9845.8 zł
Podstawa opodatkowania 7876.64 zł
Koszty uzyskania 1969.16 zł
Podatek do US 18% 1417.8 zł
Kwota netto (na rękę) 8428 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9261.54 zł
Podstawa opodatkowania 4630.77 zł
Koszty uzyskania 4630.77 zł
Podatek do US 18% 833.54 zł
Kwota netto (na rękę) 8428 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
8428 zł * 23% = 1938.44 zł (kwota VAT)
8428 zł + 1938.44 zł = 10366.44 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 8428 zł
Podatek VAT 23 % 1938.44
Kwota brutto 10366.44 zł