Ile zarabia Dyrektor do spraw personalnych?

Dyrektor do spraw personalnych zarabia średnio 9821 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

13999zł

Umowa zlecenia

13493.37 zł
11473.02 zł

(student)

Umowa o dzieło

11473.14zł
(prawa autorskie)
10792.31 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

12079.83 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 13999 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (1366.3 zł + 209.99 zł + 342.98 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 11968 zł) oraz zaliczki na podatek 1172 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 9821 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1366.3 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 209.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 342.98 zł
Łączne koszty ZUS 1919.27 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 11968 zł
Zaliczka na podatek 1172 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 12079.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 936.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1087.18 zł
Podatek do US 18% 2154.24 zł
Kwota netto (na rękę) 9821 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1316.95 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 202.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 330.59 zł
Razem składki ZUS 1849.94 zł
Koszty uzyskania 50% 5821.72 zł
Koszty uzyskania 20% 2328.69 zł
Podstawa opodatkowania 9178.42 zł
Zaliczka na podatek 774.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 902.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1047.91 zł
Kwota netto (na rękę) 9821 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 9820.9 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9821 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9821.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11473.14 zł
Podstawa opodatkowania 9178.51 zł
Koszty uzyskania 2294.63 zł
Podatek do US 18% 1652.13 zł
Kwota netto (na rękę) 9821.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10792.31 zł
Podstawa opodatkowania 5396.15 zł
Koszty uzyskania 5396.16 zł
Podatek do US 18% 971.31 zł
Kwota netto (na rękę) 9821 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
9821 zł * 23% = 2258.83 zł (kwota VAT)
9821 zł + 2258.83 zł = 12079.83 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 9821 zł
Podatek VAT 23 % 2258.83
Kwota brutto 12079.83 zł