Ile zarabia Dyrektor techniczny?

Dyrektor techniczny zarabia średnio 8497 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

12099zł

Umowa zlecenia

11674.29 zł
9926.31 zł

(student)

Umowa o dzieło

9926.41zł
(prawa autorskie)
9337.36 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

10451.31 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 12099 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (1180.86 zł + 181.49 zł + 296.43 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 10329 zł) oraz zaliczki na podatek 1004 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 8497 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1180.86 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 181.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 296.43 zł
Łączne koszty ZUS 1658.78 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 10329 zł
Zaliczka na podatek 1004 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 10440.22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 809.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 939.62 zł
Podatek do US 18% 1859.22 zł
Kwota netto (na rękę) 8497 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1139.41 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 175.11 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 286.02 zł
Razem składki ZUS 1600.54 zł
Koszty uzyskania 50% 5036.88 zł
Koszty uzyskania 20% 2014.75 zł
Podstawa opodatkowania 7941.05 zł
Zaliczka na podatek 669.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 780.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 906.64 zł
Kwota netto (na rękę) 8497 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 8496.92 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8497 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 8497.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9926.41 zł
Podstawa opodatkowania 7941.13 zł
Koszty uzyskania 1985.28 zł
Podatek do US 18% 1429.4 zł
Kwota netto (na rękę) 8497.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9337.36 zł
Podstawa opodatkowania 4668.68 zł
Koszty uzyskania 4668.68 zł
Podatek do US 18% 840.36 zł
Kwota netto (na rękę) 8497 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
8497 zł * 23% = 1954.31 zł (kwota VAT)
8497 zł + 1954.31 zł = 10451.31 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 8497 zł
Podatek VAT 23 % 1954.31
Kwota brutto 10451.31 zł