Ile zarabia Instruktor sztuki walki?

Instruktor sztuki walki zarabia średnio 38042 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

54501zł

Umowa zlecenia

52267.06 zł
44441.17 zł

(student)

Umowa o dzieło

44441.61zł
(prawa autorskie)
41804.4 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

46791.66 zł


Opis stanowiska:

Prowadzi ćwiczenia, treningi i zajęcia instruktażowe w określonych sztukach walki lub ich specjalnościach o azjatyckim rodowodzie takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing;
przekazuje wiedzę o skutecznych technikach strategii i zasadach stylu określonej sztuki walki;
uczy skuteczności w walce realnej - w samoobronie.

Zadania:

opracowanie programu i metodyki nauczania wybranej sztuki walki;
selekcja uczestników zajęć w sztukach walki;
wyposażenie zawodników, trenerów, instruktorów oraz sędziów w symboliczne akcesoria określonej sztuki walki;
przygotowanie zawodników i uczestników do ćwiczeń i treningów w określonej sztuce walki;
przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;
przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;
wpajanie uczestnikom zajęć zasad etycznych sztuki walki takich jak: indywidualny rozwój przez działanie, wola i dyscyplina wewnętrzna, autorefleksja i systematyczność;
prowadzenie instruktażu w sportach sztuki walki takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing;
prowadzenie treningów i ćwiczeń w wybranej sztuce walki - prezentacja układów i technik walki;
przygotowywanie uczestników zajęć do osiągania kolejnych stopni zaawansowania umiejętności (np. kolorowych pasów symbolizujących rozwój i postęp);
przeprowadzanie egzaminów oceniających umiejętności zawodników;
organizowanie i udział w zawodach, olimpiadach i innych imprezach sportowych prezentujących wybraną sztukę walki;
udział w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów ośrodków sztuk walki;
współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej uczestnikom zajęć;
udział w imprezach integracyjnych, maratonach, zawodach i eventach prezentujących sztuki walki;
stałe podnoszenie swoich umiejętności instruktorskich;
uczestnictwo w obozach sportowych i szkoleniowych;
promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie dalekowschodnich sztuk walki;
przestrzeganie uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem treningów w określonej sztuce walki.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 54501 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (5319.3 zł + 817.52 zł + 1335.27 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 46918 zł) oraz zaliczki na podatek 4754 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 38042 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 5319.3 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 817.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1335.27 zł
Łączne koszty ZUS 7472.09 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 46918 zł
Zaliczka na podatek 4754 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 47028.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3644.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 4232.6 zł
Podatek do US 18% 8445.24 zł
Kwota netto (na rękę) 38042 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 5101.27 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 784.01 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1280.54 zł
Razem składki ZUS 7165.82 zł
Koszty uzyskania 50% 22550.62 zł
Koszty uzyskania 20% 9020.25 zł
Podstawa opodatkowania 35552.94 zł
Zaliczka na podatek 2999.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3495.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 4059.11 zł
Kwota netto (na rękę) 38043 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 38041.64 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 38042 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 38042.02 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 44441.61 zł
Podstawa opodatkowania 35553.29 zł
Koszty uzyskania 8888.32 zł
Podatek do US 18% 6399.59 zł
Kwota netto (na rękę) 38042.02 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 41804.4 zł
Podstawa opodatkowania 20902.2 zł
Koszty uzyskania 20902.2 zł
Podatek do US 18% 3762.4 zł
Kwota netto (na rękę) 38042 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
38042 zł * 23% = 8749.66 zł (kwota VAT)
38042 zł + 8749.66 zł = 46791.66 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 38042 zł
Podatek VAT 23 % 8749.66
Kwota brutto 46791.66 zł