Ile zarabia Inżynier gospodarki przestrzennej?

Inżynier gospodarki przestrzennej zarabia średnio 4038 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5700zł

Umowa zlecenia

5547.93 zł
4717.25 zł

(student)

Umowa o dzieło

4717.29zł
(prawa autorskie)
4437.36 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4966.74 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5700 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (556.32 zł + 85.5 zł + 139.65 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4807 zł) oraz zaliczki na podatek 438 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 4038 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 556.32 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 85.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 139.65 zł
Łączne koszty ZUS 781.47 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4807 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4918.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 381.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 442.67 zł
Podatek do US 18% 865.26 zł
Kwota netto (na rękę) 4038 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 541.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 83.22 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 135.92 zł
Razem składki ZUS 760.62 zł
Koszty uzyskania 50% 2393.66 zł
Koszty uzyskania 20% 957.46 zł
Podstawa opodatkowania 3773.8 zł
Zaliczka na podatek 318.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 371.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 430.86 zł
Kwota netto (na rękę) 4038 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 4037.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4038 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4038 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4717.29 zł
Podstawa opodatkowania 3773.83 zł
Koszty uzyskania 943.46 zł
Podatek do US 18% 679.29 zł
Kwota netto (na rękę) 4038 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4437.36 zł
Podstawa opodatkowania 2218.68 zł
Koszty uzyskania 2218.68 zł
Podatek do US 18% 399.36 zł
Kwota netto (na rękę) 4038 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
4038 zł * 23% = 928.74 zł (kwota VAT)
4038 zł + 928.74 zł = 4966.74 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 4038 zł
Podatek VAT 23 % 928.74
Kwota brutto 4966.74 zł