Ile zarabia Juhas?

Juhas zarabia średnio 3450 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4856zł

Umowa zlecenia

4740.06 zł
4030.34 zł

(student)

Umowa o dzieło

4030.38zł
(prawa autorskie)
3791.21 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4243.5 zł


Opis stanowiska:

Juhas zajmuje się hodowlą zwierząt gospodarczych, głównie wypasem kulturowym owiec w górach. Juhas jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem jego pracy jest prowadzenie wypasu zwierząt gospodarczych, głównie owiec, pozyskiwanie mleka i wyrób tradycyjnych serów. Jest to praca sezonowa, wykonywana w okresie od kwietnia do października. Juhas zajmuje się prowadzeniem wypasu, nadzorowaniem zwierząt gospodarczych, dba o stan ekologiczny pastwiska. Prowadzi wypas ekstensywny, zna podstawowe siedliska przyrodnicze i gatunki roślin chronionych w środowisku wypasu. Obowiązkiem juhasa jest znajomość i zachowanie zasad organizacji pracy wypasu (dojenie, wyrób serów), a także przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Juhas upowszechnia i kultywuje właściwe wzory postępowania wynikające z tradycji i kultury w środowisku pracy i poza nią.

Zadania:

 • przygotowywanie terenu wypasu;
 • poznawanie zwierząt powierzonych na wypas;
 • nadzorowanie zwierząt;
 • prowadzenie wypasu;
 • chronienie wypasanych zwierząt przed drapieżnikami;
 • przystosowywanie psów pasterskich do pracy podczas wypasu;
 • ustawianie koszorów;
 • dokonywanie udoju;
 • wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu opieki sanitarnej nad zwierzętami;
 • wyrabianie serów: klaganie mleka, formowanie bundzu, wyciskanie masy serowej;
 • prowadzenie dokumentacji procesu technologicznego;
 • organizowanie pracy i stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Zawód juhasa można uzyskać poprzez przyuczenie do zawodu na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Juhas powinien brać udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe. Pracodawcy zatrudniają na stanowisku juhasa osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodach związanych z uprawą roli i hodowlą zwierząt.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4856 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (473.95 zł + 72.84 zł + 118.97 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4079 zł) oraz zaliczki na podatek 363 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3450 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 473.95 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 72.84 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 118.97 zł
Łączne koszty ZUS 665.76 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4079 zł
Zaliczka na podatek 363 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4190.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 324.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 377.12 zł
Podatek do US 18% 734.22 zł
Kwota netto (na rękę) 3450 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 462.63 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 71.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 116.13 zł
Razem składki ZUS 649.86 zł
Koszty uzyskania 50% 2045.1 zł
Koszty uzyskania 20% 818.04 zł
Podstawa opodatkowania 3224.27 zł
Zaliczka na podatek 271.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 316.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 368.12 zł
Kwota netto (na rękę) 3450 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3449.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3450 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3450.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4030.38 zł
Podstawa opodatkowania 3224.3 zł
Koszty uzyskania 806.08 zł
Podatek do US 18% 580.37 zł
Kwota netto (na rękę) 3450.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3791.21 zł
Podstawa opodatkowania 1895.6 zł
Koszty uzyskania 1895.61 zł
Podatek do US 18% 341.21 zł
Kwota netto (na rękę) 3450 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3450 zł * 23% = 793.5 zł (kwota VAT)
3450 zł + 793.5 zł = 4243.5 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3450 zł
Podatek VAT 23 % 793.5
Kwota brutto 4243.5 zł