Ile zarabia Kapitan statku żeglugi śródlądowej?

Kapitan statku żeglugi śródlądowej zarabia średnio 7173 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

10199zł

Umowa zlecenia

9855.2 zł
8379.59 zł

(student)

Umowa o dzieło

8379.68zł
(prawa autorskie)
7882.42 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

8822.79 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 10199 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (995.42 zł + 152.99 zł + 249.88 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 8689 zł) oraz zaliczki na podatek 836 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 7173 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 995.42 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 152.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 249.88 zł
Łączne koszty ZUS 1398.29 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 8689 zł
Zaliczka na podatek 836 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 8800.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 682.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 792.06 zł
Podatek do US 18% 1564.02 zł
Kwota netto (na rękę) 7173 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 961.87 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 147.83 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 241.45 zł
Razem składki ZUS 1351.15 zł
Koszty uzyskania 50% 4252.03 zł
Koszty uzyskania 20% 1700.81 zł
Podstawa opodatkowania 6703.67 zł
Zaliczka na podatek 565.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 659.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 765.36 zł
Kwota netto (na rękę) 7173 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 7172.93 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7173 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7173.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8379.68 zł
Podstawa opodatkowania 6703.74 zł
Koszty uzyskania 1675.94 zł
Podatek do US 18% 1206.67 zł
Kwota netto (na rękę) 7173.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7882.42 zł
Podstawa opodatkowania 3941.21 zł
Koszty uzyskania 3941.21 zł
Podatek do US 18% 709.42 zł
Kwota netto (na rękę) 7173 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
7173 zł * 23% = 1649.79 zł (kwota VAT)
7173 zł + 1649.79 zł = 8822.79 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 7173 zł
Podatek VAT 23 % 1649.79
Kwota brutto 8822.79 zł