Ile zarabia Kierownik sieci informatycznych?

Kierownik sieci informatycznych zarabia średnio 11912 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

17000zł

Umowa zlecenia

16366.26 zł
13915.76 zł

(student)

Umowa o dzieło

13915.9zł
(prawa autorskie)
13090.11 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

14651.76 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 17000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (1659.2 zł + 255 zł + 416.5 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 14558 zł) oraz zaliczki na podatek 1437 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 11912 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1659.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 255 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 416.5 zł
Łączne koszty ZUS 2330.7 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 14558 zł
Zaliczka na podatek 1437 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 14669.3 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1136.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1320.24 zł
Podatek do US 18% 2620.44 zł
Kwota netto (na rękę) 11912 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1597.35 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 245.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 400.97 zł
Razem składki ZUS 2243.81 zł
Koszty uzyskania 50% 7061.23 zł
Koszty uzyskania 20% 2824.49 zł
Podstawa opodatkowania 11132.61 zł
Zaliczka na podatek 939.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1094.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1271.02 zł
Kwota netto (na rękę) 11912 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 11911.89 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 11912 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11912.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 13915.9 zł
Podstawa opodatkowania 11132.72 zł
Koszty uzyskania 2783.18 zł
Podatek do US 18% 2003.89 zł
Kwota netto (na rękę) 11912.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 13090.11 zł
Podstawa opodatkowania 6545.05 zł
Koszty uzyskania 6545.06 zł
Podatek do US 18% 1178.11 zł
Kwota netto (na rękę) 11912 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
11912 zł * 23% = 2739.76 zł (kwota VAT)
11912 zł + 2739.76 zł = 14651.76 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 11912 zł
Podatek VAT 23 % 2739.76
Kwota brutto 14651.76 zł