Ile zarabia Koordynator badań klinicznych?

Koordynator badań klinicznych zarabia średnio 1878 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2600zł

Umowa zlecenia

2580.24 zł
2193.9 zł

(student)

Umowa o dzieło

2193.93zł
(prawa autorskie)
2063.74 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2309.94 zł


Opis stanowiska:

Nadzoruje i organizuje przebieg procesu badań klinicznych testujących nowe produkty lecznicze;
koordynuje działania badaczy z innych ośrodków biorących udział w badaniu wieloośrodkowym;
zarządza danymi z badań;
zapewnia realizację poszczególnych etapów realizacji i harmonogramu badań;
współpracuje z zespołem badawczym oraz sponsorem badań klinicznych.

Zadania:

tworzenie procedur do kodowanie danych w celu wprowadzenia ich do systemu informatycznego prowadzonych badań klinicznych;
weryfikowanie i wprowadzanie do systemu danych z prowadzonych badań klinicznych;
identyfikowanie brakujących lub nieprawidłowych danych (zgodnie z otrzymanymi wytycznymi);
kontrola jakości wprowadzanych danych;
zapewnianie spójności oraz zgodności z formalnymi wymogami;
generowanie zapytań do badaczy w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i weryfikowanie otrzymywanych odpowiedzi;
zapewnienie zespołowi badawczemu i sponsorowi dostępu do informatycznego systemu przechowywania danych i zmiany danych w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja zmiany danych;
zarządzanie danymi z badań klinicznych, zapewnianie realizacji poszczególnych etapów projektu według założonego harmonogramu;
udział w procesie zamykania bazy danych na końcowym etapie badania;
przechowywanie podstawowej dokumentacji badania klinicznego;
wspieranie mniej doświadczonych członków zespołu badawczego;
dokonywanie bieżącej oceny bezpieczeństwa badanego produktu leczniczego i przekazywanie danych do kierownika zespołu badawczego;
zgłaszanie badaczowi ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym;
współpraca z krajowymi i zagranicznymi badaczami, konsultantami medycznymi i sponsorami badań;
udostępnianie dostępu do dokumentów źródłowych przedstawicielom sponsora, osobom prowadzącym audyt lub inspekcję badań klinicznych;
przestrzeganie protokołu badania klinicznego oraz zasad zbierania i raportowania danych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2600 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (253.76 zł + 39 zł + 63.7 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2132 zł) oraz zaliczki na podatek 164 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1878 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 253.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 39 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 63.7 zł
Łączne koszty ZUS 356.46 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2132 zł
Zaliczka na podatek 164 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2243.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 173.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 201.92 zł
Podatek do US 18% 383.76 zł
Kwota netto (na rękę) 1878 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 251.83 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 38.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 63.22 zł
Razem składki ZUS 353.75 zł
Koszty uzyskania 50% 1113.25 zł
Koszty uzyskania 20% 445.3 zł
Podstawa opodatkowania 1755.12 zł
Zaliczka na podatek 148.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 172.55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 200.38 zł
Kwota netto (na rękę) 1878 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1877.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1878 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1878 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2193.93 zł
Podstawa opodatkowania 1755.14 zł
Koszty uzyskania 438.79 zł
Podatek do US 18% 315.93 zł
Kwota netto (na rękę) 1878 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2063.74 zł
Podstawa opodatkowania 1031.87 zł
Koszty uzyskania 1031.87 zł
Podatek do US 18% 185.74 zł
Kwota netto (na rękę) 1878 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1878 zł * 23% = 431.94 zł (kwota VAT)
1878 zł + 431.94 zł = 2309.94 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1878 zł
Podatek VAT 23 % 431.94
Kwota brutto 2309.94 zł