Ile zarabia Mediator?

Mediator zarabia średnio 1947 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2699zł

Umowa zlecenia

2675.04 zł
2274.51 zł

(student)

Umowa o dzieło

2274.53zł
(prawa autorskie)
2139.56 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2394.81 zł


Opis stanowiska:

Pomaga stronom, za ich zgodą, w rozwiązaniu bez przemocy istniejącego między nimi konfliktu i osiągnięciu porozumienia, z zachowaniem zasady bezstronności, neutralności i poufności; prowadzi działania mediacyjne dotyczące wszelkich form konfliktów: cywilnych, gospodarczych, politycznych, karnych, rówieśniczych, rodzinnych, społecznych, międzygrupowych, międzynarodowych.

Zadania:

rozpoznawanie konfliktu i określanie strategii prowadzenia mediacji;organizowanie spotkań mediacyjnych: wstępnych - informacyjnych, spotkań pośrednich lub spotkań tzw. „twarzą w twarz”
zapewnienie bezpiecznego i poufnego miejsca dla mediacji, umożliwiającego pełne wykorzystanie technik mediacyjnych (np. spotkania na osobności);
aktywne słuchanie stron (wyjaśnianie stanowisk stron, ich interesów, granic kompromisu) oraz umiejętne korzystanie z pomocy doradców prawnych i innych ekspertów;
przełamywanie impasu w prowadzonych rozmowach;
pomoc w sformułowaniu ugody oraz sprawdzenie realności jej realizacji.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2699 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (263.42 zł + 40.49 zł + 66.13 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2218 zł) oraz zaliczki na podatek 172 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1947 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 263.42 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 40.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 66.13 zł
Łączne koszty ZUS 370.04 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2218 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2328.96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 180.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 209.61 zł
Podatek do US 18% 399.24 zł
Kwota netto (na rękę) 1947 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 261.08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 40.13 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 65.54 zł
Razem składki ZUS 366.75 zł
Koszty uzyskania 50% 1154.15 zł
Koszty uzyskania 20% 461.66 zł
Podstawa opodatkowania 1819.61 zł
Zaliczka na podatek 153.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 178.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 207.75 zł
Kwota netto (na rękę) 1947 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1946.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1947 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1947 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2274.53 zł
Podstawa opodatkowania 1819.62 zł
Koszty uzyskania 454.91 zł
Podatek do US 18% 327.53 zł
Kwota netto (na rękę) 1947 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2139.56 zł
Podstawa opodatkowania 1069.78 zł
Koszty uzyskania 1069.78 zł
Podatek do US 18% 192.56 zł
Kwota netto (na rękę) 1947 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1947 zł * 23% = 447.81 zł (kwota VAT)
1947 zł + 447.81 zł = 2394.81 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1947 zł
Podatek VAT 23 % 447.81
Kwota brutto 2394.81 zł