Ile zarabia Model modelka?

Model modelka zarabia średnio 3202 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4500zł

Umowa zlecenia

4399.33 zł
3740.62 zł

(student)

Umowa o dzieło

3740.66zł
(prawa autorskie)
3518.68 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3938.46 zł


Opis stanowiska:

Prezentuje przed publicznością, kontrahentami lub środkach masowego przekazu zlecone produkty i wyroby przemysłu lekkiego, ciężkiego i spożywczego, kosmetyków oraz przedmiotów osobistego użytku w taki sposób, aby uwypuklić wszelkie zalety prezentowanego wyrobu; wykonuje prace modela / modelki twórczości artystycznej i reklamowej.

Zadania:

 • prezentowanie wyrobów przemysłowych na targach i przeglądach handlowych (np. ubiorów uprzednio zaprojektowanych przez projektantów mody; butów i wszelkiego rodzaju dodatków, kosmetyków, itp.),
 • prezentowanie wyrobów przemysłowych w fotografii (np. sesje zdjęciowe w plenerze lub studio) wykorzystywanej w czasopismach ilustrowanych lub na portalach internetowych;
 • prezentowanie wyrobów przemysłowych w filmach reklamowych (np. telewizja, kino, wideo, internet);
 • prezentowanie ubiorów, wyrobów artystycznych (np. biżuteria), przedmiotów użytku osobistego (np. telefonów komórkowych) w sesjach fotograficznych, nagraniach telewizyjnych, kinowych, w czasopismach ilustrowanych, spotach zamieszczanych w internecie;
 • pozowanie w roli modela do twórczości fotograficznej, rzeźby i malarstwa;
 • pozowanie w pokazach fryzjerskich i prezentacjach makijażu;
 • pozowanie jako żywy manekin na wystawach sklepowych;
 • uczestniczenie w przymiarkach ubioru do pokazu publicznego (np. w doborze materiałów, dodatków);
 • uczestniczenie w próbach choreograficznych i muzycznych przygotowywanego pokazu;
 • przygotowywanie się do wyjścia na pokaz zgodnie z wymogami projektanta (dobór makijażu i fryzury);
 • statystowanie przy projektowaniu kreacji, tzn. użyczenie swojej figury do uszycia kreacji, która służy za model do produkcji masowej (w zakładach produkcyjnych);
 • uczestniczenie w pokazach technicznych i handlowych dla właścicieli sklepów i salonów mody; prezentowanie konkretnych, wybranych przez kontrahenta kreacji lub wyrobów;
 • wykonywanie innych zadań pokrewnych.
 • Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

  Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

  Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4500 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (439.2 zł + 67.5 zł + 110.25 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3772 zł) oraz zaliczki na podatek 332 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3202 zł.

  Obliczenia dla umowy o pracę

  Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 439.2 zł
  Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 67.5 zł
  Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 110.25 zł
  Łączne koszty ZUS 616.95 zł
  Koszty uzyskania 111.25 zł
  Podstawa opodatkowania 3772 zł
  Zaliczka na podatek 332 zł
  Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3883.05 zł
  Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 300.94 zł
  Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 349.47 zł
  Podatek do US 18% 678.96 zł
  Kwota netto (na rękę) 3202 zł

  Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

  Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  Obliczenia dla umowy zlecenia

  Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 429.37 zł
  Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.99 zł
  Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.78 zł
  Razem składki ZUS 603.14 zł
  Koszty uzyskania 50% 1898.1 zł
  Koszty uzyskania 20% 759.24 zł
  Podstawa opodatkowania 2992.5 zł
  Zaliczka na podatek 252.46 zł
  Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 294.2 zł
  Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 341.66 zł
  Kwota netto (na rękę) 3202 zł
  Kwota netto dla studenta(na rękę) 3201.97 zł

  Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

  Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
  Mamy dwie możliwości:
  1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3202 zł
  2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3202 zł

  Obliczenia dla umowy o dzieło

  Z przekazaniem praw autorskich
  Kwota brutto 3740.66 zł
  Podstawa opodatkowania 2992.53 zł
  Koszty uzyskania 748.13 zł
  Podatek do US 18% 538.66 zł
  Kwota netto (na rękę) 3202 zł

  Obliczenia dla umowy o dzieło

  Bez przekazania praw autorskich
  Kwota brutto 3518.68 zł
  Podstawa opodatkowania 1759.34 zł
  Koszty uzyskania 1759.34 zł
  Podatek do US 18% 316.68 zł
  Kwota netto (na rękę) 3202 zł

  Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

  Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
  3202 zł * 23% = 736.46 zł (kwota VAT)
  3202 zł + 736.46 zł = 3938.46 zł brutto

  Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

  Kwota netto 3202 zł
  Podatek VAT 23 % 736.46
  Kwota brutto 3938.46 zł