Ile zarabia Pośrednik finansowy?

Pośrednik finansowy zarabia średnio 3620 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5100zł

Umowa zlecenia

4973.63 zł
4228.93 zł

(student)

Umowa o dzieło

4228.97zł
(prawa autorskie)
3978.02 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4452.6 zł


Opis stanowiska:

Pośrednik finansowy oferuje klientom produkty i usługi różnych instytucji finansowych. Pośrednik finansowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy pośrednika finansowego jest wyszukiwanie i oferowanie klientowi najlepszych dla niego produktów finansowych, spośród oferty dostępnej na rynku. Przeprowadza on badanie potrzeb i możliwości finansowych klientów, analizuje tendencje rynkowe i informuje potencjalnych klientów o warunkach i perspektywach rynków finansowych. Działa w celu powiększania i zabezpieczenia majątku klientów. Doradza i uczestniczy w negocjacjach dotyczących warunków wzajemnych świadczeń: struktury kredytów, lokowania akcji i obligacji na rynku finansowym, wskazuje możliwości do zawarcia umowy, kontaktuje się ze stronami transakcji. Pośrednik finansowy rejestruje i przekazuje stronom transakcji zlecenia, wnioski oraz inne dokumenty finansowe dotyczące transakcji, w której pośredniczy. Tworzy bazę ofert produktów i usług finansowych na podstawie podpisanych umów współpracy z wieloma instytucjami finansowymi.

Zadania:

  • zawieranie umów o współpracy z instytucjami finansowymi;
  • pozyskiwanie klientów;
  • analizowanie potrzeb finansowych klienta;
  • wyszukiwanie i oferowanie najlepszych dla klienta produktów finansowych;S).
  • rejestrowanie zleceń, wniosków oraz innych dokumentów finansowych dotyczących transakcji i przekazywanie ich kontrahentowi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Osoba wykonująca zawód pośrednika finansowego powinna posiadać wykształcenie średnie ogólnokształcące. Pracodawcy zatrudniający pośredników finansowych zazwyczaj preferują osoby z wykształceniem średnim ekonomicznym lub wyższym ekonomicznym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Posiadanie prawa jazdy nie jest koniecznością, może natomiast ułatwiać pracę w zawodzie. Niektóre instytucje finansowe wymagają przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5100 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (497.76 zł + 76.5 zł + 124.95 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4290 zł) oraz zaliczki na podatek 385 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3620 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 497.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 124.95 zł
Łączne koszty ZUS 699.21 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4290 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4400.79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 341.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 396.07 zł
Podatek do US 18% 772.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 485.43 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 74.6 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 121.85 zł
Razem składki ZUS 681.88 zł
Koszty uzyskania 50% 2145.88 zł
Koszty uzyskania 20% 858.35 zł
Podstawa opodatkowania 3383.14 zł
Zaliczka na podatek 285.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 332.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 386.26 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3619.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3620 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3620 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4228.97 zł
Podstawa opodatkowania 3383.18 zł
Koszty uzyskania 845.79 zł
Podatek do US 18% 608.97 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3978.02 zł
Podstawa opodatkowania 1989.01 zł
Koszty uzyskania 1989.01 zł
Podatek do US 18% 358.02 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3620 zł * 23% = 832.6 zł (kwota VAT)
3620 zł + 832.6 zł = 4452.6 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3620 zł
Podatek VAT 23 % 832.6
Kwota brutto 4452.6 zł