Ile zarabia Producent filmowy?

Producent filmowy zarabia średnio 101102 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

145001zł

Umowa zlecenia

138907.11 zł
118108.7 zł

(student)

Umowa o dzieło

118109.87zł
(prawa autorskie)
111101.1 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

124355.46 zł


Opis stanowiska:

Podejmuje inicjatywę produkcji filmu, pozyskuje środki na jego realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją i dystrybucją filmu

Zadania:

-nadzorowanie prac nad scenariuszem lub podejmowanie decyzji o zakupie praw do gotowego, zaprezentowanego scenariusza;-poszukiwanie koproducentów i inwestorów w celu zabezpieczenia budżetu filmu oraz zawieranie umów z podmiotami finansującymi film;-dobieranie głównych współpracowników, nadzorowanie wyboru obsady aktorskiej oraz formowanie ekipy produkcyjnej filmu;-ustalanie honorariów i podpisywanie umów z realizatorami filmu i zleceniobiorcami;-nabywanie praw autorskich od autorów, twórców, kompozytorów i realizatorów oraz praw pokrewnych od artystów wykonawców;-zawieranie umów ubezpieczeniowych związanych z produkcją filmu;-sprawowanie nadzoru nad realizacją filmu i wydatkowaniem środków przeznaczonych na jego produkcję oraz przedkładanie sprawozdań koproducentom i inwestorom;-pozyskiwanie dystrybutora dla filmu, negocjowanie z nim sposobu promocji, skali eksploatacji i podziału wpływów;-wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 145001 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (14152.1 zł + 2175.02 zł + 3552.52 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 125010 zł) oraz zaliczki na podatek 12759 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 101101 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 14152.1 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2175.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3552.52 zł
Łączne koszty ZUS 19879.64 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 125010 zł
Zaliczka na podatek 12759 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 125121.36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 9696.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 11260.92 zł
Podatek do US 18% 22501.8 zł
Kwota netto (na rękę) 101101 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 13557.33 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2083.61 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3403.22 zł
Razem składki ZUS 19044.16 zł
Koszty uzyskania 50% 59931.48 zł
Koszty uzyskania 20% 23972.59 zł
Podstawa opodatkowania 94486.96 zł
Zaliczka na podatek 7970.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 9289.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 10787.67 zł
Kwota netto (na rękę) 101104 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 101101.05 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 101102 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 101102.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 118109.87 zł
Podstawa opodatkowania 94487.9 zł
Koszty uzyskania 23621.97 zł
Podatek do US 18% 17007.82 zł
Kwota netto (na rękę) 101102.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 111101.1 zł
Podstawa opodatkowania 55550.55 zł
Koszty uzyskania 55550.55 zł
Podatek do US 18% 9999.1 zł
Kwota netto (na rękę) 101102 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
101102 zł * 23% = 23253.46 zł (kwota VAT)
101102 zł + 23253.46 zł = 124355.46 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 101102 zł
Podatek VAT 23 % 23253.46
Kwota brutto 124355.46 zł