Ile zarabia Projektant mody?

Projektant mody zarabia średnio 3063 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4301zł

Umowa zlecenia

4208.35 zł
3578.24 zł

(student)

Umowa o dzieło

3578.27zł
(prawa autorskie)
3365.93 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3767.49 zł


Opis stanowiska:

Opracowuje projekty różnego rodzaju odzieży oraz dodatków (butów, torebek itp.) o walorach artystycznych i użytkowych; prezentuje wykonaną wg własnego projektu kolekcję odzieży na publicznych pokazach mody, współpracując z agencjami modelek, agencjami reklamy oraz przemysłem odzieżowym; inspiruje i ukierunkowuje wzornictwo odzieży seryjnej.

Zadania:

- projektowanie artystyczne odzieży do seryjnej lub unikatowej produkcji, zgodnie z potrzebami i trendami mody oraz rynku,modelowanie zaprojektowanej odzieży lub nadzorowanie jej wykonawstwa;
- obliczanie wymiarów projektowanej odzieży, dobór tkanin, dodatków itp.;
- współpraca z producentem lub potencjalnym użytkownikiem projektowanej mody, obejmująca m.in. ocenę możliwości seryjnej produkcji i aktualnych potrzeb rynku, wybór rodzaju tkanin;
- inspirowanie i ukierunkowywanie wzornictwa odzieży seryjnej, zgodnie z najnowszymi trendami mody;
- uczestniczenie w przygotowywaniu reklamy zaprojektowanej kolekcji odzieży;
- współpraca z agencjami modelek prezentujących zaprojektowaną odzież;
- przygotowywanie pokazów mody zaprojektowanej kolekcji odzieży;
- ocenianie poziomu wzornictwa odzieży seryjnej kierowanej do produkcji;
- ocenianie zmian zachodzących w trendach mody;
- popularyzowanie projektowanej mody w środkach masowego przekazu;
- śledzenie najnowszych tendencji i przemian zachodzących we wzornictwie odzieży.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4301 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (419.78 zł + 64.52 zł + 105.37 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3600 zł) oraz zaliczki na podatek 314 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3063 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 419.78 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 64.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 105.37 zł
Łączne koszty ZUS 589.67 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3600 zł
Zaliczka na podatek 314 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3711.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 287.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 334.02 zł
Podatek do US 18% 648 zł
Kwota netto (na rękę) 3063 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 410.73 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 63.13 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 103.1 zł
Razem składki ZUS 576.96 zł
Koszty uzyskania 50% 1815.7 zł
Koszty uzyskania 20% 726.28 zł
Podstawa opodatkowania 2862.59 zł
Zaliczka na podatek 241.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 281.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 326.83 zł
Kwota netto (na rękę) 3063 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3062.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3063 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3063 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3578.27 zł
Podstawa opodatkowania 2862.62 zł
Koszty uzyskania 715.65 zł
Podatek do US 18% 515.27 zł
Kwota netto (na rękę) 3063 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3365.93 zł
Podstawa opodatkowania 1682.96 zł
Koszty uzyskania 1682.97 zł
Podatek do US 18% 302.93 zł
Kwota netto (na rękę) 3063 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3063 zł * 23% = 704.49 zł (kwota VAT)
3063 zł + 704.49 zł = 3767.49 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3063 zł
Podatek VAT 23 % 704.49
Kwota brutto 3767.49 zł