Ile zarabia Projektant wzornictwa przemysłowego?

Projektant wzornictwa przemysłowego zarabia średnio 3272 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4601zł

Umowa zlecenia

4495.5 zł
3822.39 zł

(student)

Umowa o dzieło

3822.43zł
(prawa autorskie)
3595.6 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4024.56 zł


Opis stanowiska:

Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy formy przedmiotów przeznaczonych do produkcji. Projektant tworzy wzory przedmiotów powszechnego użytku o walorach artystycznych i funkcjonalnych, np. (meble, obuwie, maszyny, urządzenia przemysłowe, środki produkcji, środki transportu. Projektowane produkty powinny być uzasadnione ekonomicznie, wykonalne technologicznie oraz spełniać potrzeby użytkowników i producentów. Projektant oblicza parametry projektowanych wyrobów i dobiera materiały. Modeluje wyrób i/lub nadzoruje jego wykonawstwo. Ocenia poziom wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych. Uczestniczy w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych. Monitoruje najnowsze tendencje i przemiany zachodzące we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej. Współpracuje z technologami i specjalistami w dziedzinie marketingu. Efektem pracy projektanta są często innowacyjne rozwiązania. Obszar występowania zawodu związany jest z wieloma branżami gospodarki, zarówno sektora usług, jak i produkcji. Wzornictwo może występować jako stylizacja, element procesu projektowania, element strategii przedsiębiorstwa, element innowacji. Projektowanie wzornictwa to najczęściej praca zespołowa.

Zadania:

  • organizowanie stanowiska pracy z przestrzeganiem zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • projektowanie wzoru przemysłowego zgodnie z założeniami estetycznymi, funkcjonalnymi, technologicznymi i ekonomicznymi;
  • obliczanie parametrów projektowanego wyrobu, dobór materiałów itp.;
  • modelowanie wyrobu i/lub nadzorowanie jego wykonania;
  • nadzorowanie produkcji wyrobu seryjnego;
  • monitorowanie najnowszych tendencji i przemian zachodzących we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej;
  • kreowanie i dopracowywanie formy produktu wzorniczego;
  • ocenianie poziomu wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych;
  • uczestniczenie w procesie rozwoju nowego produktu;
  • uczestniczenie w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych.
W zawodzie projektanta wzornictwa przemysłowego wskazane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunku kształcącym projektantów wzornictwa. Projektant powinien znać podstawy technologii, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, zasady nadzoru autorskiego, podstawy marketingu i reklamy. Wskazana jest podstawowa znajomość języka obcego.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4601 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (449.06 zł + 69.02 zł + 112.72 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3859 zł) oraz zaliczki na podatek 341 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3272 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 449.06 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 69.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 112.72 zł
Łączne koszty ZUS 630.8 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3859 zł
Zaliczka na podatek 341 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3970.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 307.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 357.32 zł
Podatek do US 18% 694.62 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 438.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 67.43 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 110.14 zł
Razem składki ZUS 616.33 zł
Koszty uzyskania 50% 1939.59 zł
Koszty uzyskania 20% 775.83 zł
Podstawa opodatkowania 3057.91 zł
Zaliczka na podatek 257.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 300.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 349.13 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3271.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3272 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3822.43 zł
Podstawa opodatkowania 3057.94 zł
Koszty uzyskania 764.49 zł
Podatek do US 18% 550.43 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3595.6 zł
Podstawa opodatkowania 1797.8 zł
Koszty uzyskania 1797.8 zł
Podatek do US 18% 323.6 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3272 zł * 23% = 752.56 zł (kwota VAT)
3272 zł + 752.56 zł = 4024.56 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3272 zł
Podatek VAT 23 % 752.56
Kwota brutto 4024.56 zł