Ile zarabia Przedstawiciel medyczny?

Przedstawiciel medyczny zarabia średnio 2505 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3500zł

Umowa zlecenia

3441.7 zł
2926.37 zł

(student)

Umowa o dzieło

2926.4zł
(prawa autorskie)
2752.75 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3081.15 zł


Opis stanowiska:

Reprezentuje, w określonym regionie, firmę farmaceutyczną lub firmę produkującą sprzęt i artykuły medyczne; odpowiada za promocję produktów firmy i ich sprzedaż; udziela informacji o promowanych produktach; negocjuje warunki sprzedaży produktów z ich odbiorcami; sporządza raporty ze swojej działalności.

Zadania:

- opracowywanie planu kontaktów handlowych z potencjalnymi odbiorcami produktów farmaceutycznych i medycznych;
- pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi klientami;
- nawiązywanie kontaktów handlowych z klientami;
- poszerzanie sieci odbiorców oferowanych produktów;
- przygotowywanie ofert promowanych produktów;
- identyfikowanie potrzeb klientów;
- prezentowanie produktów firmy potencjalnym klientom;
- wręczanie próbek produktów, materiałów promocyjnych, udzielanie informacji o zaletach i przeznaczeniu produktów potencjalnym klientom: lekarzom, farmaceutom;
- negocjowanie warunków współpracy z potencjalnymi odbiorcami produktów;
- sporządzanie raportów sprzedaży oferowanych produktów;
- korzystanie z komputerowej bazy danych o promowanych produktach firmy oraz ich odbiorcach;
- współpraca ze środowiskiem medycznym;udział w szkoleniach firmy; zapoznawanie się z profilem produkcji reprezentowanej firmy.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3500 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (341.6 zł + 52.5 zł + 85.75 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2909 zł) oraz zaliczki na podatek 243 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2505 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 341.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 52.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 85.75 zł
Łączne koszty ZUS 479.85 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2909 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3020.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 234.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 271.81 zł
Podatek do US 18% 523.62 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 335.91 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 51.63 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 84.32 zł
Razem składki ZUS 471.86 zł
Koszty uzyskania 50% 1484.92 zł
Koszty uzyskania 20% 593.97 zł
Podstawa opodatkowania 2341.1 zł
Zaliczka na podatek 197.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 230.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 267.29 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2504.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2505 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2505 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2926.4 zł
Podstawa opodatkowania 2341.12 zł
Koszty uzyskania 585.28 zł
Podatek do US 18% 421.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2752.75 zł
Podstawa opodatkowania 1376.37 zł
Koszty uzyskania 1376.38 zł
Podatek do US 18% 247.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2505 zł * 23% = 576.15 zł (kwota VAT)
2505 zł + 576.15 zł = 3081.15 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2505 zł
Podatek VAT 23 % 576.15
Kwota brutto 3081.15 zł