Ile zarabia Referendarz sądowy?

Referendarz sądowy zarabia średnio 4247 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

6000zł

Umowa zlecenia

5835.08 zł
4961.4 zł

(student)

Umowa o dzieło

4961.45zł
(prawa autorskie)
4667.03 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

5223.81 zł


Opis stanowiska:

Prowadzi postępowanie sądowe w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych; sprawdza warunki formalne pism wszczynających postępowanie dowodowe; wyznacza posiedzenia rozpatrujące wnioski o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym; wydaje postanowienia o wpisie bądź odmowie dokonania wpisu; dokonuje wpisu w księgach wieczystych i rejestrach sądowych.

Zadania:

- sprawdzanie warunków formalnych pism wszczynających postępowanie;zawiadamianie uczestników postępowania;
- wyznaczanie posiedzeń rozpatrujących wnioski o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym;
- prowadzenie postępowania dowodowego;
- wydawanie postanowień o wpisie lub o odmowie dokonania wpisu;
- dokonywanie wpisów w księgach wieczystych i rejestrach sądowych;
- sporządzanie uzasadnień wydanych orzeczeń (postanowień, zarządzeń);
- wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wydawanymi orzeczeniami.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 6000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (585.6 zł + 90 zł + 147 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 5066 zł) oraz zaliczki na podatek 464 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 4247 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 585.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 90 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 147 zł
Łączne koszty ZUS 822.6 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 5066 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 5177.4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 401.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 465.97 zł
Podatek do US 18% 911.88 zł
Kwota netto (na rękę) 4247 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 569.5 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 87.53 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 142.96 zł
Razem składki ZUS 799.99 zł
Koszty uzyskania 50% 2517.55 zł
Koszty uzyskania 20% 1007.02 zł
Podstawa opodatkowania 3969.12 zł
Zaliczka na podatek 334.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 390.22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 453.16 zł
Kwota netto (na rękę) 4247 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 4246.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4247 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4247 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4961.45 zł
Podstawa opodatkowania 3969.16 zł
Koszty uzyskania 992.29 zł
Podatek do US 18% 714.45 zł
Kwota netto (na rękę) 4247 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4667.03 zł
Podstawa opodatkowania 2333.51 zł
Koszty uzyskania 2333.52 zł
Podatek do US 18% 420.03 zł
Kwota netto (na rękę) 4247 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
4247 zł * 23% = 976.81 zł (kwota VAT)
4247 zł + 976.81 zł = 5223.81 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 4247 zł
Podatek VAT 23 % 976.81
Kwota brutto 5223.81 zł