Ile zarabia Rekwizytor?

Rekwizytor zarabia średnio 7034 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

10000zł

Umowa zlecenia

9664.23 zł
8217.21 zł

(student)

Umowa o dzieło

8217.29zł
(prawa autorskie)
7729.67 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

8651.82 zł


Opis stanowiska:

Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) gotowe rekwizyty lub montuje je z elementów, ustawia na właściwych miejscach; magazynuje rekwizyty.

Zadania:

dostarczanie, najczęściej za pomocą podręcznych środków transportowych, rekwizytów na właściwe miejsce planu filmowego lub prób;
dokonywanie zmian rekwizytów podczas spektakli oraz prób, zarówno w czasie przerw, jak i trwania akcji scenicznych - zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi;
przechowywanie powierzonych rekwizytów w podręcznym magazynie;
prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych sobie rekwizytów i materiałów pomocniczych;
prowadzenie ewidencji rekwizytów przyjmowanych do eksploatacji lub oddawanych do magazynów głównych;
ekspediowanie i ponowne przyjmowanie rekwizytów wywożonych, np. na występy, do naprawy, w celu wypożyczenia;
dokonywanie oględzin stanu technicznego rekwizytów i materiałów inscenizacyjnych bezpośrednio z nimi związanych;
dostarczanie rekwizytów na miejsca gry aktorów w kompletach, ich montowanie i ustawianie wg ustaleń scenograficznych oraz reżyserskich, w czasie wymaganym organizacją pracy; instruowanie aktorów o sposobie posługiwania się rekwizytami;
wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak czyszczenie elementów rekwizytów podlegających szczególnym zabrudzeniom, oraz drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych rekwizytów (a także ich wszelkich ozdób), jak ręczne zszywanie rozdartych tekstylnych części, zbijanie, związywanie, usztywnianie złamanych elementów oraz ich podmalowywanie;
wykonywanie tymczasowych przeróbek rekwizytów, zgodnie z ustaleniami scenograficznymi lub reżyserskimi;
przygotowywanie do transportu, tj. spisywanie i pakowanie powierzonych rekwizytów oraz związanych z nimi bezpośrednio materiałów inscenizacyjnych;
dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy aktora i swoją, np. przez dokładny montaż wszystkich elementów rekwizytów, dokonywanie bieżących oględzin ich technicznego stanu oraz usuwanie uszkodzeń, mogących spowodować zadrapania, zranienia lub inne uszkodzenia ciała;
wykonywanie prac pomocniczych w pracowniach modelarskich;
wykonywanie prac związane z montażem dekoracji (w przypadku rekwizytora - mężczyzny).

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 10000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (976 zł + 150 zł + 245 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 8518 zł) oraz zaliczki na podatek 818 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 7034 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 150 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 245 zł
Łączne koszty ZUS 1371 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 8518 zł
Zaliczka na podatek 818 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 8629 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 668.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 776.61 zł
Podatek do US 18% 1533.24 zł
Kwota netto (na rękę) 7034 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 943.23 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 144.96 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 236.77 zł
Razem składki ZUS 1324.96 zł
Koszty uzyskania 50% 4169.64 zł
Koszty uzyskania 20% 1667.85 zł
Podstawa opodatkowania 6573.77 zł
Zaliczka na podatek 554.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 646.29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 750.53 zł
Kwota netto (na rękę) 7034 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 7033.93 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7034 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7034 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8217.29 zł
Podstawa opodatkowania 6573.83 zł
Koszty uzyskania 1643.46 zł
Podatek do US 18% 1183.29 zł
Kwota netto (na rękę) 7034 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7729.67 zł
Podstawa opodatkowania 3864.83 zł
Koszty uzyskania 3864.84 zł
Podatek do US 18% 695.67 zł
Kwota netto (na rękę) 7034 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
7034 zł * 23% = 1617.82 zł (kwota VAT)
7034 zł + 1617.82 zł = 8651.82 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 7034 zł
Podatek VAT 23 % 1617.82
Kwota brutto 8651.82 zł