Ile zarabia Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy?

Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy zarabia średnio 2923 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4100zł

Umowa zlecenia

4016 zł
3414.69 zł

(student)

Umowa o dzieło

3414.72zł
(prawa autorskie)
3212.09 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3595.29 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4100 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (400.16 zł + 61.5 zł + 100.45 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3427 zł) oraz zaliczki na podatek 296 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2923 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 400.16 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 61.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 100.45 zł
Łączne koszty ZUS 562.11 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3427 zł
Zaliczka na podatek 296 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3537.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 274.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 318.41 zł
Podatek do US 18% 616.86 zł
Kwota netto (na rękę) 2923 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 391.96 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.24 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.39 zł
Razem składki ZUS 550.59 zł
Koszty uzyskania 50% 1732.71 zł
Koszty uzyskania 20% 693.08 zł
Podstawa opodatkowania 2731.75 zł
Zaliczka na podatek 230.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 268.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 311.89 zł
Kwota netto (na rękę) 2923 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2922.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2923 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2923 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3414.72 zł
Podstawa opodatkowania 2731.78 zł
Koszty uzyskania 682.94 zł
Podatek do US 18% 491.72 zł
Kwota netto (na rękę) 2923 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3212.09 zł
Podstawa opodatkowania 1606.04 zł
Koszty uzyskania 1606.05 zł
Podatek do US 18% 289.09 zł
Kwota netto (na rękę) 2923 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2923 zł * 23% = 672.29 zł (kwota VAT)
2923 zł + 672.29 zł = 3595.29 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2923 zł
Podatek VAT 23 % 672.29
Kwota brutto 3595.29 zł