Ile zarabia Salowa?

Salowa zarabia średnio 972 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1300zł

Umowa zlecenia

1335.46 zł
1135.5 zł

(student)

Umowa o dzieło

1135.51zł
(prawa autorskie)
1068.13 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1195.56 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1300 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (126.88 zł + 19.5 zł + 31.85 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1011 zł) oraz zaliczki na podatek 49 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 972 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 126.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 31.85 zł
Łączne koszty ZUS 178.23 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1011 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1121.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 86.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 100.96 zł
Podatek do US 18% 181.98 zł
Kwota netto (na rękę) 972 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 130.34 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.03 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.72 zł
Razem składki ZUS 183.09 zł
Koszty uzyskania 50% 576.19 zł
Koszty uzyskania 20% 230.47 zł
Podstawa opodatkowania 908.4 zł
Zaliczka na podatek 76.65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 89.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 103.71 zł
Kwota netto (na rękę) 972 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 971.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 972 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 972 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1135.51 zł
Podstawa opodatkowania 908.41 zł
Koszty uzyskania 227.1 zł
Podatek do US 18% 163.51 zł
Kwota netto (na rękę) 972 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1068.13 zł
Podstawa opodatkowania 534.06 zł
Koszty uzyskania 534.07 zł
Podatek do US 18% 96.13 zł
Kwota netto (na rękę) 972 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
972 zł * 23% = 223.56 zł (kwota VAT)
972 zł + 223.56 zł = 1195.56 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 972 zł
Podatek VAT 23 % 223.56
Kwota brutto 1195.56 zł