Ile zarabia Sędzia sportowy?

Sędzia sportowy zarabia średnio 69746 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

100001zł

Umowa zlecenia

95826.15 zł
81478.21 zł

(student)

Umowa o dzieło

81479.01zł
(prawa autorskie)
76643.96 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

85787.58 zł


Opis stanowiska:

Z upoważnienia odpowiednich władz sportowych nadzoruje zawody sportowe zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz orzeka o wyniku współ- zawodnictwa sportowego.

Zadania:

- sprawdzanie uprawnień zawodników (organizacyjnych i lekarskich) do udziału w zawodach sportowych;
- sprawdzanie urządzeń, sprzętu i ubiorów sportowych zawodników z punktu widzenia ich zgodności z wymaganiami regulaminu i zasad bezpieczeństwa;
- sprawdzanie warunków bezpieczeństwa zawodów (zwłaszcza w sportach walki i dalekowschodnich), z punktu widzenia opieki lekarskiej i prawidłowej organizacji widowni;
- dawanie sygnału do rozpoczęcia i zakończenia zawodów;
- kontrolowanie przebiegu zawodów i reagowanie na każde uchybienie zawodnika wobec regulaminu, a w konsekwencji udzielanie upomnień i ostrzeżeń;
- eliminowanie z walki zawodników uporczywie naruszających przepisy regulaminu sportowego;
- przerywanie walki i innych form współzawodnictwa w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zawodników i widzów;
- ogłaszanie wyniku sportowego, uprzednio sprawdzając jego rzetelność;
- sporządzanie protokołu ze swoich czynności i osiągniętych wyników oraz przekazywanie ich organizatorom i instancji delegującej sędziego;
- w sytuacjach nadzwyczajnych i krytycznych organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi (jeśli w najbliższym otoczeniu nie ma lekarza lub pielęgniarki).

Dodatkowe zadania:

- wykonywanie samodzielnie lub w zespole obowiązków sędziego głównego, pomocniczego, startowego, mierzącego czas, punktowego itp.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 100001 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (9760.1 zł + 1500.02 zł + 2450.02 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 86180 zł) oraz zaliczki na podatek 8779 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 69746 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 9760.1 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1500.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2450.02 zł
Łączne koszty ZUS 13710.14 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 86180 zł
Zaliczka na podatek 8779 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 86290.86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 6687.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 7766.18 zł
Podatek do US 18% 15512.4 zł
Kwota netto (na rękę) 69746 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 9352.63 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1437.39 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2347.74 zł
Razem składki ZUS 13137.76 zł
Koszty uzyskania 50% 41344.2 zł
Koszty uzyskania 20% 16537.68 zł
Podstawa opodatkowania 65182.57 zł
Zaliczka na podatek 5498.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 6408.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 7441.96 zł
Kwota netto (na rękę) 69748 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 69745.35 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 69746 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 69746.03 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 81479.01 zł
Podstawa opodatkowania 65183.21 zł
Koszty uzyskania 16295.8 zł
Podatek do US 18% 11732.98 zł
Kwota netto (na rękę) 69746.03 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 76643.96 zł
Podstawa opodatkowania 38321.98 zł
Koszty uzyskania 38321.98 zł
Podatek do US 18% 6897.96 zł
Kwota netto (na rękę) 69746 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
69746 zł * 23% = 16041.58 zł (kwota VAT)
69746 zł + 16041.58 zł = 85787.58 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 69746 zł
Podatek VAT 23 % 16041.58
Kwota brutto 85787.58 zł