Ile zarabia SEO Manager?

SEO Manager zarabia średnio 7000 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

9951zł

Umowa zlecenia

9617.51 zł
8177.49 zł

(student)

Umowa o dzieło

8177.57zł
(prawa autorskie)
7692.31 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

8610 zł


Zadania:

  • przygotujesz strategię SEO dla naszych klientów, zajmiesz się optymalizacją i pozycjonowaniem serwisów WWW

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 9951 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (971.22 zł + 149.27 zł + 243.8 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 8475 zł) oraz zaliczki na podatek 814 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 7000 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 971.22 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 149.27 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 243.8 zł
Łączne koszty ZUS 1364.29 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 8475 zł
Zaliczka na podatek 814 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 8586.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 665.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 772.8 zł
Podatek do US 18% 1525.5 zł
Kwota netto (na rękę) 7000 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 938.67 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 144.26 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 235.63 zł
Razem składki ZUS 1318.56 zł
Koszty uzyskania 50% 4149.48 zł
Koszty uzyskania 20% 1659.79 zł
Podstawa opodatkowania 6541.99 zł
Zaliczka na podatek 551.85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 643.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 746.91 zł
Kwota netto (na rękę) 7000 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 6999.93 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7000 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8177.57 zł
Podstawa opodatkowania 6542.06 zł
Koszty uzyskania 1635.51 zł
Podatek do US 18% 1177.57 zł
Kwota netto (na rękę) 7000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7692.31 zł
Podstawa opodatkowania 3846.15 zł
Koszty uzyskania 3846.16 zł
Podatek do US 18% 692.31 zł
Kwota netto (na rękę) 7000 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
7000 zł * 23% = 1610 zł (kwota VAT)
7000 zł + 1610 zł = 8610 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 7000 zł
Podatek VAT 23 % 1610
Kwota brutto 8610 zł