Ile zarabia Taksówkarz?

Taksówkarz zarabia średnio 1808 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2500zł

Umowa zlecenia

2484.07 zł
2112.13 zł

(student)

Umowa o dzieło

2112.15zł
(prawa autorskie)
1986.81 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2223.84 zł


Opis stanowiska:

Taksówkarz prowadzi samochody osobowe TAXI o dopuszczalnej ilości miejsc siedzących do 9 łącznie z kierowcą. Głównym zadaniem pracy taksówkarza jest bezpieczny transport przewożonych osób i ich bagażu podręcznego. Dlatego taksówkarz musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny kierowanego samochodu. Taksówkarz powinien przed jazdą wykonać podstawowe czynności mające na celu zapewnienie bezpiecznej jazdy samochodem. Do czynności tych należy sprawdzenie ilości paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu warunkującego bezpieczne przewożenie pasażerów. Dba o bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo przewożonych osób oraz innych użytkowników drogi. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie świadczonych usług. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Uczestnicząc w ruchu drogowym jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zadania:

  • organizowanie stanowiska pracy kierowcy TAXI z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • przygotowywanie samochodu TAXI do jazdy oraz kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów niezbędnych do wykonania zadania;
  • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
  • kierowanie samochodem TAXI oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi, a także przewożonych osób i bagażu;
  • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
  • wykonywanie czynności obsługowych oraz usuwanie drobnych usterek samochodu TAXI;
  • zabezpieczanie samochodu przed uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane;
  • prowadzenie dokumentacji taksometru oraz dokumentacji technicznej samochodu TAXI.
Taksówkarz powinien posiadać wykształcenie minimum na poziomie szkoły gimnazjalnej. Musi posiadać prawo jazdy minimum kategorii B oraz licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wskazana jest również znajomość w stopniu komunikatywnym języków obcych. Powinien również wykazywać się bardzo dobrą znajomością topografii obszaru prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej. Wskazane jest, aby brał udział w szkoleniach oraz kursach organizowanych w korporacjach przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2500 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (244 zł + 37.5 zł + 61.25 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2046 zł) oraz zaliczki na podatek 155 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1808 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 244 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 61.25 zł
Łączne koszty ZUS 342.75 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2046 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2157.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 167.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 194.15 zł
Podatek do US 18% 368.28 zł
Kwota netto (na rękę) 1808 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 242.45 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.26 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 60.86 zł
Razem składki ZUS 340.57 zł
Koszty uzyskania 50% 1071.75 zł
Koszty uzyskania 20% 428.7 zł
Podstawa opodatkowania 1689.7 zł
Zaliczka na podatek 142.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 166.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 192.92 zł
Kwota netto (na rękę) 1808 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1807.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1808 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1808 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2112.15 zł
Podstawa opodatkowania 1689.72 zł
Koszty uzyskania 422.43 zł
Podatek do US 18% 304.15 zł
Kwota netto (na rękę) 1808 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1986.81 zł
Podstawa opodatkowania 993.4 zł
Koszty uzyskania 993.41 zł
Podatek do US 18% 178.81 zł
Kwota netto (na rękę) 1808 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1808 zł * 23% = 415.84 zł (kwota VAT)
1808 zł + 415.84 zł = 2223.84 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1808 zł
Podatek VAT 23 % 415.84
Kwota brutto 2223.84 zł