Ile zarabia Tancerz?

Tancerz zarabia średnio 2854 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4001zł

Umowa zlecenia

3921.2 zł
3334.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

3334.11zł
(prawa autorskie)
3136.26 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3510.42 zł


Opis stanowiska:

Wykonuje różnego rodzaju tańce: charakterystyczne, ludowe, współczesne, jazzowe, stepuje w zależności od charakteru zespołu i jego repertuaru realizuje koncepcje artystyczne za pomocą własnych środków wyrazu oraz kroków i figur wchodzących w zakres tańca (samby, rumby, fokstrota, tanga, walca itp.).

Zadania:

- uczestniczenie w systematycznych treningach i ćwiczeniach kondycyjnych w celu utrzymania sprawności motorycznej i doskonalenia umiejętności zawodowych;
- opanowywanie podstawowych technik tańców: charakterystycznego, ludowego, klasycznego, narodowych tańców polskich oraz innych narodów;
- wykonywanie różnych rytmów muzycznych i form estradowych;
- stałe poszerzanie wiadomości i umiejętności tanecznych;
- współpraca z reżyserem widowisk estradowych i scenografem przy przygotowywaniu kostiumów, obuwia i rekwizytów charakterystycznych dla określonego rodzaju tańca: kastanietów, tamburynów itp.;
- uczestniczenie w próbach tańców będących w repertuarze zespołu tanecznego;
- współpraca z zespołem instrumentalnym towarzyszącym wykonywanym tańcom;
- dostosowanie się do akompaniamentu lub innego podkładu muzycznego;
- wykonywanie tańców na estradzie solo lub w zespole tanecznym realizującym koncepcje choreografa w zależności od charakteru zespołu estradowego i rodzaju wykonywanego tańca;
- poznawanie zasad charakteryzacji potrzebnej do występu tanecznego;
- kierowanie pracą zespołu tanecznego;
- uczestniczenie w promocji własnej twórczości tanecznej; nagrywanie tańców w studio telewizyjnym, wytwórni filmowej, kaset wideo z występów tanecznych w celu reklamy wykonywanego repertuaru.

Dodatkowe zadania:

- uczestnictwo w widowiskach teatralnych, estradowych i operowych, w których jednym z elementów jest taniec;
- uczestnictwo w konkursach, pokazach, festiwalach i przeglądach tańca towarzyskiego, ludowego, narodowego itp.;
- prowadzenie nauki tańca w zespołach estradowych, pieśni i tańca, tańca towarzyskiego - po odpowiednim przeszkoleniu pedagogicznym.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4001 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (390.5 zł + 60.02 zł + 98.02 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3341 zł) oraz zaliczki na podatek 287 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2855 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 390.5 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98.02 zł
Łączne koszty ZUS 548.54 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3341 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3452.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 267.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 310.72 zł
Podatek do US 18% 601.38 zł
Kwota netto (na rękę) 2855 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 382.71 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 58.82 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 96.07 zł
Razem składki ZUS 537.6 zł
Koszty uzyskania 50% 1691.8 zł
Koszty uzyskania 20% 676.72 zł
Podstawa opodatkowania 2667.26 zł
Zaliczka na podatek 225.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 262.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 304.52 zł
Kwota netto (na rękę) 2854 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2853.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2854 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2854 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3334.11 zł
Podstawa opodatkowania 2667.29 zł
Koszty uzyskania 666.82 zł
Podatek do US 18% 480.11 zł
Kwota netto (na rękę) 2854 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3136.26 zł
Podstawa opodatkowania 1568.13 zł
Koszty uzyskania 1568.13 zł
Podatek do US 18% 282.26 zł
Kwota netto (na rękę) 2854 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2854 zł * 23% = 656.42 zł (kwota VAT)
2854 zł + 656.42 zł = 3510.42 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2854 zł
Podatek VAT 23 % 656.42
Kwota brutto 3510.42 zł