Ile zarabia Tester oprogramowania komputerowego?

Tester oprogramowania komputerowego zarabia średnio 3272 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4601zł

Umowa zlecenia

4495.5 zł
3822.39 zł

(student)

Umowa o dzieło

3822.43zł
(prawa autorskie)
3595.6 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4024.56 zł


Opis stanowiska:

Tester oprogramowania komputerowego weryfikuje poprawność działania oprogramowania oraz raportuje wykryte błędy i niezgodności ze specyfikacją. Tester oprogramowania komputerowego weryfikuje poprawność działania programów komputerowych oraz raportuje wykryte błędy i niezgodności ze specyfikacją oprogramowania. Weryfikacja poprawnego działania może odbywać się na różnych poziomach architektury oprogramowania, obejmując m.in. testy modułowe, integracyjne, testy interfejsu użytkownika, jak również testy niefunkcjonalne, np. wydajności, bezpieczeństwa czy ergonomii. Tester zajmuje się także przygotowaniem dokumentacji testowej: skryptów i scenariuszy testowych, bierze aktywny udział w rozwijaniu procesów i procedur testowania oraz weryfikuje poprawność wymagań. Praca testera oprogramowania komputerowego ma charakter indywidualny, jednak często współpracuje on z członkami zespołu tworzącego oprogramowanie oraz osobami odpowiedzialnymi za określenie wymagań dla oprogramowania. Praca testera oprogramowania komputerowego stanowi istotny element procesu tworzenia oprogramowania, decydujący o jakości finalnego produktu.

Zadania:

  • tworzenie planu testów, scenariuszy i przypadków testowych;
  • wykonywanie testów funkcjonalnych;
  • wykonywanie testów niefunkcjonalnych;
  • wykonywanie testów strukturalnych;
  • wykonywanie testów automatycznych;
  • wykonywanie testów za pomocą narzędzi wspomagających testowanie;
  • opracowywanie dokumentacji testowej;
  • raportowanie błędów;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Tester oprogramowania powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Zawód może być wykonywany również przez hobbystów, samouków posiadających wykształcenie średnie i wiedzę branżową z zakresu tworzonego i rozwijanego oprogramowania. Do podjęcia pracy w zawodzie testera wymagana jest biegła obsługa komputera, znajomość procesu tworzenia oprogramowania i znajomość języka angielskiego w zakresie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej. Zróżnicowane zakresy testów wyznaczają konieczność posiadania przez testera odpowiedniej wiedzy, jak np. znajomość narzędzi wspierających testowanie, języków skryptowych, baz danych czy też szczególna wiedza branżowa, której dotyczy testowane oprogramowanie.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4601 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (449.06 zł + 69.02 zł + 112.72 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3859 zł) oraz zaliczki na podatek 341 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3272 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 449.06 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 69.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 112.72 zł
Łączne koszty ZUS 630.8 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3859 zł
Zaliczka na podatek 341 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3970.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 307.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 357.32 zł
Podatek do US 18% 694.62 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 438.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 67.43 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 110.14 zł
Razem składki ZUS 616.33 zł
Koszty uzyskania 50% 1939.59 zł
Koszty uzyskania 20% 775.83 zł
Podstawa opodatkowania 3057.91 zł
Zaliczka na podatek 257.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 300.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 349.13 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3271.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3272 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3822.43 zł
Podstawa opodatkowania 3057.94 zł
Koszty uzyskania 764.49 zł
Podatek do US 18% 550.43 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3595.6 zł
Podstawa opodatkowania 1797.8 zł
Koszty uzyskania 1797.8 zł
Podatek do US 18% 323.6 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3272 zł * 23% = 752.56 zł (kwota VAT)
3272 zł + 752.56 zł = 4024.56 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3272 zł
Podatek VAT 23 % 752.56
Kwota brutto 4024.56 zł