Ile zarabia Tłumacz?

Tłumacz zarabia średnio 2575 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3600zł

Umowa zlecenia

3537.87 zł
3008.15 zł

(student)

Umowa o dzieło

3008.18zł
(prawa autorskie)
2829.67 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3167.25 zł


Opis stanowiska:

Dokonuje tłumaczeń ustnych lub pisemnych, kładąc szczególny nacisk na merytoryczno-techniczne treści tłumaczonych tekstów lub materiałów. Wykonuje przekłady tekstów pisemnych z różnych dziedzin na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, urzędów państwowych, teatrów, radia i telewizji, osób prywatnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technicznych. Dokonuje tłumaczeń prawnych dokumentów urzędowych na potrzeby organów państwowych (np. sądy, policja, urzędy, itp.), na rzecz osób prywatnych (np. umów, metryk, dyplomów, itp.) oraz firm (np. uczestniczy w negocjacjach handlowych, itp.).

Zadania:

  • tłumaczenie ustne (konsekutywne) wypowiedzi mówcy, np. podczas spotkań międzynarodowych, politycznych, handlowych, szkoleń, konferencji prasowych, prezentacji;
  • tłumaczenie ustne (tzw. „szeptane”), w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą bez wykorzystania urządzeń technicznych, np. wykonywane podczas spotkań biznesowych z udziałem mniejszej liczby uczestników;
  • tłumaczenia ustne (symultaniczne, tzw. kabinowe) ze słuchu, wykonywane podczas konferencji, kongresów, seminariów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności i specjalistycznego sprzętu;
  • tłumaczenia pisemne tekstów reprezentujących poszczególne gatunki literatury pięknej, naukowej lub technicznej, artykułów, referatów naukowych, instrukcji, protokołów, dokumentacji technicznej, itp.;
  • opracowywanie tłumaczonego tekstu pod względem stylistycznym, językowym i formalnym, z zachowaniem zgodności z oryginałem jego walorów artystycznych lub naukowych;
  • omawianie przekładu z kontrahentem, redaktorem czy innym odbiorcą;
  • wykonywanie tłumaczeń tekstów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianie obcojęzycznych odpisów takich dokumentów (na zlecenie sąd, urzędów, policji) oraz poświadczanie tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby;
  • tworzenie warsztatu tłumacza, gromadzenie pomocy naukowych (słowników specjalistycznych i literatury fachowej);
  • umiejętne posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3600 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (351.36 zł + 54 zł + 88.2 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2995 zł) oraz zaliczki na podatek 252 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2575 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 351.36 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 54 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 88.2 zł
Łączne koszty ZUS 493.56 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2995 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3106.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 240.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 279.58 zł
Podatek do US 18% 539.1 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 345.3 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 53.07 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 86.68 zł
Razem składki ZUS 485.05 zł
Koszty uzyskania 50% 1526.41 zł
Koszty uzyskania 20% 610.56 zł
Podstawa opodatkowania 2406.52 zł
Zaliczka na podatek 202.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 236.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 274.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2574.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2575 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2575 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3008.18 zł
Podstawa opodatkowania 2406.54 zł
Koszty uzyskania 601.64 zł
Podatek do US 18% 433.18 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2829.67 zł
Podstawa opodatkowania 1414.83 zł
Koszty uzyskania 1414.84 zł
Podatek do US 18% 254.67 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2575 zł * 23% = 592.25 zł (kwota VAT)
2575 zł + 592.25 zł = 3167.25 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2575 zł
Podatek VAT 23 % 592.25
Kwota brutto 3167.25 zł