Ile zarabia Złotnik?

Złotnik zarabia średnio 1459 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1999zł

Umowa zlecenia

2004.56 zł
1704.42 zł

(student)

Umowa o dzieło

1704.44zł
(prawa autorskie)
1603.3 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1794.57 zł


Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1999 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (195.1 zł + 29.99 zł + 48.98 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1614 zł) oraz zaliczki na podatek 111 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1459 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.1 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 29.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 48.98 zł
Łączne koszty ZUS 274.07 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1614 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1724.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 133.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.24 zł
Podatek do US 18% 290.52 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.65 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.07 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.11 zł
Razem składki ZUS 274.83 zł
Koszty uzyskania 50% 864.87 zł
Koszty uzyskania 20% 345.95 zł
Podstawa opodatkowania 1363.54 zł
Zaliczka na podatek 115.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.68 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1458.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1459 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1459 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1704.44 zł
Podstawa opodatkowania 1363.55 zł
Koszty uzyskania 340.89 zł
Podatek do US 18% 245.44 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1603.3 zł
Podstawa opodatkowania 801.65 zł
Koszty uzyskania 801.65 zł
Podatek do US 18% 144.3 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1459 zł * 23% = 335.57 zł (kwota VAT)
1459 zł + 335.57 zł = 1794.57 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1459 zł
Podatek VAT 23 % 335.57
Kwota brutto 1794.57 zł